ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ) НА ПОКУПКУ-ПРОДАЖ ТОВАРІВ

В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ «Українські меблі»

Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією інтернет-магазину "Українські меблі", далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному сайті інтернет-магазину Продавця http://ukrmebli.com/ (далі – «Сайт»).

Споживач, діючи з метою придбання Товару на Сайті, приймає умови цього договору про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст. 633, 638-641 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну чинність як договір, підписаний на папері. Цей Договір містить усі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром.

1.2. Що стосується прийняття умов цього Договору, тобто. публічної оферти продавця, споживач стає покупцем.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

Відвідувач Сайту – особа, яка надійшла на сайт http://ukrmebli.com/ без мети розміщення Замовлення.

Користувач – фізична особа, відвідувач Сайту, який приймає умови цього Договору та бажає розмістити Замовлення на сайті http://ukrmebli.com/.

Покупець – Користувач, який розмістив Замовлення на сайті http://ukrmebli.com/.

Інтернет-магазин – Інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований у мережі Інтернет за адресою http://ukrmebli.com/, де представлені товари, які пропонує Продавець для придбання.

Сайт - http://ukrmebli.com/.

Товар - опублікований на Сайті Інтернет-магазину перелік товарів, за якими вказується ціна, назва та опис товару. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку за вказаною Покупцем адресою товарів, вибраних на Сайті.

Договір – договір купівлі-продажу, який встановлює всім Покупців однакові умови придбання Товару за умов публічної оферти з її акцептування Покупцями.

Оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, передбачених Публічним договором. Оферта набирає чинності з її розміщення на Сайті.Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним із нижче зазначених способів:

- шляхом усного замовлення товару за телефоном або в офісі Інтернет-магазину;

- шляхом надсилання Покупцем письмового Замовлення на e-mail, розміщений на Сайті;

- шляхом надсилання Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням на телефонні номери, що вказані на Сайті;

- шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, що розміщена на Сайті, Замовлення на Товар;

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов'язується передати Покупцю Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його у порядку та на умовах, передбачених Договором.

3.2 Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, окрім публікації його на Сайті.

3.3 Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, з характеристиками Товару, ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання Договір

Товар додано в список бажань
Товар додано для порівняння